Search
  • shlomiads11

האם אפשר להתקין טלוויזיה עם זרוע מתכוננת על גבס ?

Updated: Jul 16, 2021

האם אפשר להתקין טלוויזיה עם זרוע מתכוננת על גבס ? התשובה היא לא אבל אם אין לכם ברירה יש כמה פתרונות 1. אם אתם בונים את הבית אז תגידו לקבלן שיעשה לכם הכנה להתקין טלוויזיה (פלטת עץ מאחורי הגבס ) 2 .אפשר לעשות חיתוך של הגבס מאחורי הטלוויזיה ולהגיע לבטון בד"כ המרחק בין הגבס לבטון הוא בין 20-30ס"מ וכך אפשר להתקין את הטלוויזיה בבטחה

איך בודקים האם הקיר או גבס או בטון ?

היום בבניה החדשה משתמשים לרוב עם קירות גבס בגלל הבידוד של חום וקור שבבית תרגישו יותר נעים. ולכן ברוב הקירות החיצוניים יהיו גבס והקירות הפנימים יהיו בטון יש אפשרות גם לדפוק על הקיר אם הצליל חלול הקיר הוא גבס

15 views0 comments